Informacje

Żegluj z „Bliżej Nas”

Zakończyliśmy pilotarzowy projekt adresowany do dzieci i młodzieży z dużym stopniem niepełnosprawności ruchowej, z normą intelektualną. Założeniem jest udział niepełnosprawnej osoby z opiekunem, najlepiej z rodziny w cyklu 10 spotkań z” żaglami”. Celem jest poprawa jakości życia i zapobieganie wykluczeniu,…
więcej…