STOWARZYSZENIE

Dane rejestrowe:

  1. Stowarzyszenie zarejestrowano 12 sierpnia 1996 roku w Wydziale I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Katowicach

  2. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia był Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego w Tychach przy ul. Zaręby 40.

  3. Od roku 1999 siedziba Stowarzyszenia mieści się w Tychach przy ul. Bibliotecznej 17.

.