ZARZĄD

Skład zarządu stowarzyszenia chronologicznie:

Zarząd w latach 1996 – 1997:

 1. Jolanta Balon – przewodnicząca
 2. Piotr Wójcik – z-ca przewodniczącej
 3. Adam Kozubek – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Gertruda Chojnacka – skarbnik

Zarząd w latach 1997 – 1998:

 1. Jolanta Balon – przewodnicząca
 2. Piotr Wójcik – z-ca przewodniczącej
 3. Adam Kozubek – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Grażyna Pieńkowska – skarbnik

Zarząd w latach 1998 – 1999:

 1. Małgorzata Grzeszyk – przewodnicząca
 2. Grażyna Syryjczyk – z-ca przewodniczącej
 3. Urszula Babij – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Małgorzata Rauhut – skarbnik

Zarząd w latach 1999 – 2000:

 1. Małgorzata Grzeszyk – przewodnicząca
 2. Grażyna Syryjczyk – z-ca przewodniczącej
 3. Urszula Babij – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Anna Pokładnik – skarbnik

Zarząd w latach 2000 – 2001:

 1. Małgorzata Grzeszyk – przewodnicząca
 2. Małgorzata Rauhut – z-ca przewodniczącej
 3. Urszula Babij – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Anna Pokładnik – skarbnik

Zarząd w latach 2001 – 2012:

 1. Małgorzata Grzeszyk – przewodnicząca
 2. Jolanta Balon – z-ca przewodniczącej
 3. Urszula Babij – z-ca przewodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Anna Pokładnik – skarbnik

Zarząd w roku 2012:

 1. Joanna Gamrat – przewodnicząca
 2. Jadwiga Matyszkiewicz – z-ca przewodniczącej
 3. Jolanta Balon – z-ca przwodniczącej
 4. Bernadeta Naleźniak – sekretarz
 5. Anna Pokładnik – skarbnik

Zarząd w latach 2013 – do nadal:

 1. Bernadeta Naleźniak – przewodnicząca
 2. Jadwiga Matyszkiewicz – z-ca przewodniczącej
 3. Jolanta Balon – z-ca przwodniczącej
 4. Grażyna Pieńkowska – sekretarz
 5. Anna Pokładnik – skarbnik

.