O NAS

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym ,,Bliżej Nas” działa od 1996 roku. Obecnie jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie ma siedzibę w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci przy ul. Biblioteczna 17 w Tychach.

Praca Stowarzyszenia koncentruje się wokół kompleksowej rehabilitacji dzieci. Stowarzyszenie czyni się wiele starań, aby rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych przynosiła coraz lepsze efekty i była przyjazna dziecku, ciekawa i lubiana.

Stowarzyszenie wspiera działalność placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych ,w szczególności Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego w Tychach przez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych, logopedycznych, testów psychologicznych, zabawek. Terapeuci na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i rozwijają wiedzę w zakresie metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki temu zajęcia są efektywniejsze i atrakcyjniejsze..

Dla swoich podopiecznych Stowarzyszenie organizuje imprezy integracyjne typu wycieczki, wyjazdy edukacyjne, zawody sportowe, bale, ogniska, wyjścia do kina i teatru, itp. Dla niektórych dzieci to nieliczne chwile ,, wyjścia w świat” i wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Stowarzyszenie organizuje też spotkania edukacyjne dla rodziców, wspiera ich poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i fachowe doradztwo.

Do realizacji celów Stowarzyszenia służy majątek Stowarzyszenia, który powstaje ze składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych i prywatnych, dotacji państwowych oraz ofiarności publicznej.

Wiele trudnych problemów jest do rozwiązania, ale poprawa funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego we współczesnym świecie jest nam najbliższa.

.