SPRAWOZDANIA

Dane rejestrowe:

  • Stowarzyszenie zarejestrowano 12 sierpnia 1996 roku w Wydziale I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

  • Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia był Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego w Tychach przy ul. Zaręby 40.

  • Od roku 1999 siedziba Stowarzyszenia mieści się w Tychach przy ul. Bibliotecznej 17.

.