Hipoterapia.

 Jak co roku, na przełomie lata i jesieni odbywają się zajęcia z hipoterapii. Nasi podopieczni bardzo chętnie biorą w nich udział. Kontakt z koniem wyzwala wiele radości i mobilizuje do wykonywania różnych ćwiczeń poprawiających motorykę, równowagę, odwagę i wpływa pozytywnie na stan psychiczny. Programem objętych jest 17 osób, każda z nich ma zapewnione 5 bezpłatnych zajęć .Odbywają się one w stajni ,,Leo” pod kierunkiem pani Eli Kaworek.   Dziękujemy serdecznie osobom prowadzącym zajęcia oraz sponsorom tych zajęć Fundacji ,,ING Dzieciom”.  

Zdjęcia pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1K1obrfBplKhomxTuiBB75xYaF_AyID89?usp=sharing