Piknik tyskich organizacji pozarządowych.

Kochani, 21.05.2023 r. W Tychach na Paprocanach odbędzie się Piknik tyskich organizacji
pozarządowych. My, oczywiście, również tam będziemy. Będzie wiele różnych atrakcji.
Serdecznie zapraszam do odwiedzin, szczególnie stanowiska Stowarzyszenia „Bliżej Nas”.
Każdy będzie mógł zaliczyć bezpłatną jazdę na konikach mechanicznych, zrobić coś z origami,
narysować lub namalować. Zabawa czeka!