Podziękowania dla szczególnych sponsorów.

Składamy szczególne podziękowania osobom które w tym roku udzielały nam wsparcia finansowego i organizacyjnego w realizacji zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Bliżej Nas”.

Dziękujemy właścicielowi Szkoły Żeglarskiej „Santorini” w Zarzeczu panu Tomaszowi Zemankowi za udostępnienie jachtów Użytych do realizacji programu „Żegluj z Bliżej Nas”. Zapraszamy na stronę szkoły:

Santorini – szkoła żeglarska, kursy jezioro żywieckie (szkola-santorini.pl)

Fundacji „Bank Śląski Dzieciom” za regularne wsparcie finansowe naszych inicjatyw.

Dziękujemy Klaudii i Michałowi Kompała za wsparcie finansowe na bieżące działania stowarzyszenia.

Dziękujemy pani Barbarze Laba za pomoc w sfinansowaniu autokaru w projekcie „Październikowe spotkania z teatrem i alpakami”

Dziękujemy osobom które wspierają nas finansowo regularnymi i nieregularnymi wpłatami.