ZAŁOŻYCIELE

Lista założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej nas”:

 1. Urszula Babij

 2. Jolanta Balon

 3. Gertruda Chojnacka

 4. Adam Kozubek

 5. Sabina Kwiatkowska

 6. Bernadeta Naleźniak

 7. Małgorzata Ociepczyk-Wójcik

 8. Grażyna Pieńkowska

 9. Anna Pokładnik

 10. Anna Sławicka-Helios

 11. Grażyna Syryjczyk

 12. Ewa Wiśniewska

 13. Piotr Wójcik

 14. Elżbieta Zarmutek

 15. Lidia Ziółkowska

.