Hipoterapia

   W sierpniu i wrześniu 2015 Stowarzyszenie „Bliżej Nas”zorganizowało II edycję zajęc z hipoterapii.
Tak jak poprzednio odbywały się one przy stadninie w Wilkowyjach.
Hipoterapia to jedna z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej. Unikalnośc i uniwersalnośc tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Dlatego też zajęcia te cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Programem objętych było 20 dzieci, każde z nich skorzystało z 5 jazd.Prowadzone były one przez panią Elę Kaworek wraz z zespołem Sava- Med.

 .