Podziękowanie za 1% i wpłaty pieniężne na rzecz stwarzyszenia „Bliżej Nas”.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I OSOBOM, KTÓRE PRZEKAZAŁY 1% PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA. DZIĘKI WAM MOŻEMY KONTYNUOWAĆ NASZĄ DZIEŁALNOŚĆ.

DZIĘKUJEMY TEŻ TYM , KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ DO ZBIÓREK PUBLICZNYCH PRZEPROWADZONYCH NA RZECZ STOWARZYSZENIA PODCZAS WYSTĘPÓW KABARETU „HRABI” NA ŚLĄSKU.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA PRZESYŁAMY KABARETOWI „HRABI” ZA WSPARCIE NASZEJ AKCJI.